Handelsbetingelser

Læs venligst disse Handelsbetingelser grundigt igennem, inden du begynder at anvende www.firstdrawing.com. Din fortsatte anvendelse af hjemmesiden indebærer, at du accepterer disse handelsbetingelser.
Vi forbeholder os ret til at ændre betingelserne løbende.
Produktinformation

Varernes særlige egenskaber oplyses på www.firstdrawing.com. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse info@firstdrawing.com.

Priser

Ændringer i pris kan forekomme. Såfremt First Drawing accepterer din ordre, vil du blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen, og som vises på ordrebekræftelsen. Alle priser er vist inkl.moms. Der kan periodevis blive offentliggjort rabatkoder som en del af vores markedsføring. Disse kan fx indeholde tilbud om rabat på et givent produkt. Rabatkoder kan kun anvendes ved onlinebestilling på hjemmesiden. Der kan maksimalt anvendes en rabatkode pr ordre.

Medlemskonto

For at kunne lægge en ordre skal du oprette en medlemskonto. Det er helt gratis, men du skal være fyldt 18 år. Medlemskontoen er privat, og du skal derfor angive et password, som kun du kender til. Du må ikke dele dette password med andre. Hvis der sker skade eller tab pga uautoriseret adgang til din konto, som skyldes, at du ikke har passet på dit password, skal du selv dække tabet/skaden. I forbindelse med oprettelse af medlemskontoen skal du opgive din mailadresse. Din uploadede tegning og det færdige grafiske arbejde bliver gemt i databasen i 24 måneder, fra ordren er afgivet. Derefter slettes alt uploadet materiale. Hvis du ikke har været logget ind på din medlemskonto i 24 måneder, deaktiveres din konto. Du overfører selv de tegninger, du ønsker at få bearbejdet. Det er vigtigt, de er i JPEG-format. Sørg for at have dine billeder et andet sted end på webstedet, da vi ikke kan garantere opbevaring af dine billeder på ubestemt tid. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller sletning af dine uploadede filer eller andet indhold på din medlemskonto.

Uploadet materiale

Du har ikke ret til at uploade materiale:

Du tillader First Drawing at kontrollere, eller at få en tredjepart til at kontrollere, alt indhold på din medlemskonto til enhver tid og uden forvarsel. First Drawing kan dermed til enhver tid, betinget og uden varsel slette alt indhold og/eller slette kontoen, hvis dette indhold modsiger sig reglerne for brug af webstedet, uden nogen form for forpligtelser, krav, fordringer, skadeserstatning, ansvar og udgifter.

Rettigheder

Du beholder alle immaterielle rettigheder, inklusive den ophavsret, du har til den tegning, du har overført til hjemmesiden. Vi er ejer af alle immaterielle rettigheder til www.firstdrawing.com. Vi forbeholder os ret til at vise, ændre, overføre eller distribuere billeder, som du har overført til os for at kunne stille de tjenester til rådighed, som vi tilbyder via hjemmesiden. En forudsætning for, at du skal kunne anvende hjemmesiden og de tjenester, vi stiller til rådighed, er, at du har rettigheden til at overføre og på anden måde anvende disse tegninger i relation til hjemmesiden og til at tillade os at behandle og på anden måde anvende tegningerne. Vi har ret til at vise tegningen og det færdige resultat som eksempel på vores hjemmeside. Såfremt du ikke ønsker dette, bedes du gøre os opmærksomme på det. Din tegning og det færdige resultat vil aldrig blive vist på sociale medier uden din godkendelse. Du har ikke ret til at anvende hjemmesiden (eller kopiere eller anvende nogen form for materiale fra hjemmesiden) til andre kommercielle formål, der ikke er omfattet af din aftale med os. Vi forbeholder os ret til efter egen vurdering at kontakte politiet, anklagemyndigheden eller andre retshåndhævende myndigheder, hvis vi bliver opmærksomme på, at der foregår noget ulovligt, eller der har foregået noget ulovligt i relation til hjemmesiden.

Opsigelse af medlemskonto

Du kan opsige din konto ved at kontakte os via email – info@firstdrawing.com. Du kan blive opfordret til at forelægge dokumentation for, at du ejer den medlemskonto, som skal opsiges. Din medlemskonto ophører så hurtigt, som det praktisk er muligt efter modtagelsen af din opsigelse. Når din medlemskonto er afsluttet, fjernes dine uploadede dokumenter fra hjemmesiden, og dit password vil ikke længere være gyldigt.

Bestilling

Ved bestilling af varer fra www.firstdrawing.com binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår. Den bindende aftale træder i kraft, når aftalen mellem køber og www.firstdrawing.com er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud samt disse handelsbetingelser.

Levering

Leveringstiden er ca. 10-12 hverdage fra ordrebekræftelsen er modtaget. Dog afhænger det af antallet af korrektioner til det grafiske layout. Ved levering til Europa vil der blive pålagt DKK 90.00 til regningen.

Betaling

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til PBS viakrypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes fra din konto, når ordren gennemføres.

Fortrydelsesret

Alle serviceydelser og produkter som bestilles på hjemmesiden hører til varer, som er undtaget fortrydelsesret, da de er fremstillet efter dine specifikationer og har fået et tydeligt personligt præg. Således gælder det, at når du lægger ordren og har modtaget en ordrebekræftelse, så er leveringen påbegyndt med dit samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører.

Reklamation

Når du handler på www.firstdrawing.com har du 24 måneders reklamationsret. Reklamation og eventuelle krav vedrørende bestilte produkter skal være os i hænde senest to måneder efter at du har opdaget fejlen. Produkter med fejl skal sendes retur til os i forbindelse med reklamation, før der kan betales godtgørelse. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Vi betaler godtgørelse for de udgifter, du har haft som kunde i forbindelse med tilbagesendelsen afprodukter med fejl under forudsætning af, at en sådan omkostning er rimelig. For at kunne godtgøre udgifter skal disse dokumenteres af dig som kunde med en kvittering eller et lignende dokument. Vi accepterer udelukkende tilbagesendelse af produkter, som returneres i forsvarlig emballage/original emballage, og som sendes til følgende adresse: First Drawing, Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde. Bemærk!Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

www.firstdrawing.com bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af www.firstdrawing.com. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.firstdrawing.com, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til First Drawings egen beskrivelse. Hvis de bestilte varer leveres for sent eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er udenfor First Drawings kontrol. Dette kan eksempelvis inkludere krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. First Drawing afgiver ikke selvstændig garanti.

Drift af hjemmesiden

Vi kan uden forudgående underretning ændre på hjemmesidens format og indhold eller på ethvert af de produkter eller tjenester, som vi stiller til rådighed. Vi har ret til uden forudgående underretning at afslutte eller lukke hjemmesiden eller ethvert af deprodukter eller tjenester, vi stiller til rådighed.

Gældende lov og tvister

Disse Handelsbetingelser skal anvendes og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister vedrørende disse Handelsbetingelser eller vedrørende betingelserne for produkter og tjenester fra os skal afgøres af de danske domstole. Information fra EU vedr. online tvistbilæggelse kan findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG KLAGER

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os via email til info@firstdrawing.com

Hjemmesiden www.firstdrawing.com drives af firmaet:

First Drawing

CVR nr: 38205595

TELEFON: 92 446 446

ADRESSE: Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde

Forbehold for ændringer

First Drawing forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (Læs mere om persondatapolitik her)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos First Drawing og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til First Drawing videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos First Drawing har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til First Drawing via e-mail info@firstdrawing.com

Links

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk