Cookie- och integritetspolicy för First Drawing ApS

Läs dessa policyer noggrant innan du börjar att använda www.firstdrawing.com. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du är införstådd med nedanstående.
Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra nedanstående.
Introduktion

Vi använder cookies på firstdrawing.com för att kunna leverera bästa möjliga service åt användarna av vår webbplats. När du besöker vår webbplats så registreras det uppgifter om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt öka värdet av annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att det ska registreras några uppgifter så måste du radera cookies (se vägledning) i din enhet och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan förklarar vi mer om vilken information som registreras, syftet med registreringen och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder ’cookies’ och detta är datafiler som lagras på din dator, mobil el. motsvarande i syfte att identifiera IT-utrustning och därmed se hur du använder webbplatsen. På firstdrawing.com använder vi cookies för att undersöka hur våra användare använder webbplatsen för att vi ska kunna förbättra den. De används för att komma ihåg inställningar, samla in statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som exempelvis virus. Webbplatsen använder följande cookies:

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering Om du raderar eller blockerar cookies så kan annonserna bli mindre relevanta för dig och visas mer frekvent. Du riskerar också att webbplatsen inte fungerar som tänkt och att det finns material som du inte får tillgång till.

Personuppgifter - Generellt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats så registrerar ​​och bearbetar vi en mängd sådan information. Detta sker exempelvis vid åtkomst till vårt innehåll, om du påbörjar en prenumeration av vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, annan användning av tjänster eller om du gör ett inköp via webbplatsen. Vi registrerar och bearbetar normalt följande slags information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering och sidor du klickar på (intressen). I den mån att du själv ger ditt uttryckliga medgivande till detta och anger informationen så bearbetas även: Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och betalningsinformation. Det sker normalt i samband med skapandet av inloggning eller vid köp.

Personuppgifter - Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive lagen om persondata och dataskydd. Din information kommer endast att användas för det syfte som den samlades in för och raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina data oavsiktligen eller olagligen raderas, publiceras, förloras, försämras eller hamnar i orätta händer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot lagen.

Personuppgifter - Föremål

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa annonser som sannolikt är mest relevanta för dig, registrera dina inköp och betalningar samt tillhandahålla efterfrågade tjänster som exempelvis utskick av nyhetsbrev. Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post så registrerar vi ditt namn och din e-postadress. Den rättsliga grunden för detta är ditt medgivande i enlighet med persondataförordningen artikel 6, stycke 1. Därutöver använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Personuppgifter - Lagringsperiod

Personuppgifter som inte längre är nödvändiga kommer att raderas. De lagras i den tid som det är tillåtet enligt persondataförordningen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Tidsperioden beror på på typen av uppgifter och bakgrunden för lagring.

Överföring av uppgifter

Data om din användning av webbplatsen, annonser du ser och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. delas med tredje part i den mån att dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som avses i avsnittet "Cookies" ovan. Uppgifterna används för att rikta reklam. Dessutom anlitar vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa bearbetar enbart uppgifter på uppdrag av oss och får inte använda dem för egna syften. Delning av personuppgifter som namn, e-postadress och dylikt sker endast om du samtycker till detta. Vi använder endast databehandlare inom EU.

Klarnas sekretessmeddelande

Vi använder Klarna som leverantör av ett av våra betalningsalternativ. Det betyder att vi kan överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna när kassan har laddats, så att Klarna kan hantera ditt köp. Dina överförda personuppgifter behandlas i enlighet med Klarnas egen sekretessförklaring. Läs mer här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

Rätt till insyn, radering och klagomål

Du har rätt att få information om alla personuppgifter som vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan dessutom alltid invända mot användningen av uppgifterna. Du kan alltid återkalla det samtycke som du har gett oss för behandling av dina uppgifter. Om uppgifter som behandlas om dig är inkorrekt så har du rätt att få dessa korrigerade eller raderade. Förfrågningar om detta kan ske till: info@firstdrawing.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter så kan du även kontakta Datatilsynet i Danmark. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till ovannämnda e-postadress.

Webbplatsen www.firstdrawing.com drivs av företaget:

First Drawing

CVR-nr.: 38205595

TELEFON: +45 92 446 446

ADRESS: Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde, Danmark