Handelsvillkor

Läs dessa villkor noggrant innan du börjar att använda www.firstdrawing.com. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du accepterar dessa villkor.
Vi förbehåller oss rätten att löpande ändra villkoren.
Produktinformation

Produkternas unika egenskaper kan ses på www.firstdrawing.com. Svar på frågor om ytterligare information eller befintlig information kan erhållas från denna e-postadress: info@firstdrawing.com.

Priser

Prisändringar kan förekomma. Om First Drawing accepterar din beställning så faktureras du samma pris som gäller vid tidpunkten för din beställning och som framgår av orderbekräftelsen. Alla priser anges inkl. moms. Periodvis kan det publiceras rabattkoder som en del av vår marknadsföring. Dessa kan exempelvis innehålla rabatterbjudanden för en viss produkt. Rabattkoderna kan endast användas vid beställning över nätet på webbplatsen. Man kan maximalt använda en rabattkod per beställning.

Medlemskonto

För att kunna lägga en beställning så måste du skapa ett medlemskonto. Det är helt gratis fast du måste ha fyllt 18 år. Medlemskontot är personligt och därför måste du skapa ett lösenord som bara du känner till. Du får inte dela detta lösenord med andra. Om det uppstår skador eller förluster på grund av obehörig åtkomst till ditt konto som beror på att du inte har skyddat ditt lösenord så måste du själv täcka förlusten / skadan. I samband med upprättandet av medlemskontot måste du ange din e-postadress. Din uppladdade teckning och det färdiga grafiska arbetet sparas i databasen under 24 månader från beställning. Därefter raderas allt uppladdat material. Om du inte har loggat in på ditt medlemskonto under 24 månader så inaktiveras ditt konto. Du överför själv alla teckningar som du vill att vi ska bearbeta åt dig. Det är viktigt att de är i JPEG-format. Se till att dina bilder även finns någon annanstans än på vår webbplats, eftersom vi inte kan garantera en lagring av dina bilder på obestämd tid. Vi ansvarar inte för eventuell förlust eller radering av dina uppladdade filer eller annat innehåll i ditt medlemskonto.

Uppladdat material

Du har inte rätt att ladda upp material:

Du tillåter att First Drawing kontrollerar, eller anlitar en tredje part för kontroll av, allt innehåll på ditt medlemskonto - när som helst och utan förvarning. First Drawing kan därmed alltid, villkorligt och utan förvarning radera allt innehåll och / eller radera kontot om innehållet strider mot reglerna för användning av webbplatsen, utan någon form av förpliktelser, fordringar, skadeståndskrav, ansvar och utgifter.

Rättigheter

Du behåller alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätten, som du har för teckningen som överförts till webbplatsen av dig. Vi äger alla immateriella rättigheter för www.firstdrawing.com. Vi förbehåller oss rätten att visa, modifiera, överföra eller distribuera bilder som du har överfört till oss för att göra tjänsterna tillgängliga som vi erbjuder via vår webbplats. En förutsättning för att du ska kunna använda vår webbplats och tjänsterna vi erbjuder, är, att du har rätten att överföra och på annat sätt använda dessa teckningar i relation till webbplatsen och tillåta oss att behandla och på annat sätt använda teckningarna. Vi har rätten att visa teckningen och det färdiga resultatet som produktexempel på vår webbplats. Om du inte vill detta, ombeds du att uppmärksamma oss om det. Din teckning och det färdiga resultatet kommer aldrig att visas på sociala medier utan ditt godkännande. Du har inte rätt att använda webbplatsen (eller kopiera eller använda någon form av material från webbplatsen) för kommersiella syften som inte omfattas av ditt avtal med oss. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande kontakta polis, åklagarmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter om vi blir medvetna om att det finns något olagligt material eller har inträffat något olagligt i relation till webbplatsen.

Uppsägning av medlemskonto

Du kan säga upp ditt konto genom att kontakta oss via e-post - info@firstdrawing.com. Du kan bli uppmanad att lämna bevis på att du äger medlemskontot som ska sägas upp. Ditt medlemskonto avslutas så snart som möjligt efter mottagandet av din uppsägning. När ditt medlemskonto är avslutat så raderas dina uppladdade dokument från webbplatsen och ditt lösenord kommer inte längre att vara giltigt.

Beställning

Vid beställning av produkter från www.firstdrawing.com så förbinder köparen sig till att köpa produkterna enligt angivna villkor. Det bindande avtalet träder i kraft när avtalet mellan köparen och www.firstdrawing.com har ingåtts i form av en orderbekräftelse som i sin tur innebär att köparen accepterat angivet anbud samt dessa handelsvillkor.

Leverans

Leveranstiden är cirka 10-12 vardagar från mottagen orderbekräftelse. Denna beror däremot på antalet av korrigeringar för den grafiska layouten. Vid leverans till Europa tillkommer en avgift på SEK 167,00.

Betalning

Dina kontouppgifter som registreras vid inköp av produkter skickas direkt och säkert till PBS via krypteringsformen SSL och denna anslutning är reserverad enbart för dig och PBS. Detta säkerställer att obehöriga inte kan se eller spara dina personuppgifter. Beloppet dras från ditt konto när beställningen slutförs.

Ångerrätt

Alla tjänster och produkter som beställs på webbplatsen tillhör produkter som är undantagna ångerrätten eftersom de tillverkas enligt dina specifikationer och har fått en tydlig personlig prägel. Således gäller det, att när du lägger din beställning och har mottagit en orderbekräftelse så har leveransen påbörjats med ditt samtycke och medgivandet av upphörd ångerrätt.

Reklamationer

När du handlar på www.firstdrawing.com har du 24 månaders reklamationsrätt. Reklamationer och eventuella krav avseende beställda produkter ska vara oss tillhanda senast två månader efter att du har upptäckt bristen. Produkter med brister ska returneras till oss i samband med reklamationen innan någon kompensation kan utgå. Det är naturligtvis ett krav att reklamationen måste vara berättigad och att bristen inte uppstått på grund av felaktig användning av produkten eller annat skadeförvållande beteende. Vi betalar ersättning för kostnaderna som du har haft som kund i samband med din retur av bristfälliga produkter förutsatt att denna kostnad är rimlig. För att kunna gottgöra dig utgifterna så måste dessa dokumenteras av dig som kund med kvitto eller liknande dokument. Vi accepterar endast produktretur som returneras i försvarligt emballage / originalförpackning och skickas till följande adress: First Drawing, Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde, Danmark. Observera! Vi tar inte emot paket som skickas via efterkrav eller dylikt.

Ansvarsfriskrivning och garanti

www.firstdrawing.com ger dig relevant information om andra webbplatser via länkar. Dessa webbplatser kontrolleras inte av www.firstdrawing.com. Därför kan vi på inget sätt hållas ansvariga för deras innehåll. Uppgifter om beställda produkter från sådana webbplatser ingår inte i beskrivningen av beställda produkter i avtalet mellan köpare och www.firstdrawing.com och produkterna uppfyller således köparens förväntningar om de överensstämmer med First Drawings egen beskrivning. Om beställda produkter levereras för sent, eller med brister, så påläggs säljaren inget ersättningsansvar om en sådan försening eller brist beror på förhållanden i köparens förvar som ligger utanför First Drawings kontroll. Detta kan exempelvis inkludera krig, uppror, upplopp, brand, statlig inblandning, beslag, valutarestriktioner, arbetskonflikter av alla slag, inklusive strejk och lockout eller dylikt. Köparen får endast sådana garantier för beställda produkter som producenten ger åt köparen. First Drawing ger ingen separat garanti.

Drift av webbplatsen

Vi kan utan förvarning ändra webbplatsens utformning och innehåll och vilken som helst av våra tillhandahållna produkter och tjänster. Vi har rätt att utan förvarning avsluta eller stänga webbplatsen eller ta bort vilken som helst av våra tillhandahållna produkter och tjänster.

Tillämplig lagstiftning och tvister

Dessa handelsvillkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med dansk lagstiftning. Tvister angående dessa handelsvillkor eller relaterade villkor för produkter och tjänster som tillhandahålls av oss måste avgöras av dansk domstol. Information från EU avseende tvistlösning över nätet kan hittas här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FRÅGOR, KOMMENTARER OCH KLAGOMÅL

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-post: info@firstdrawing.com

Webbplatsen www.firstdrawing.com drivs av företaget:

First Drawing

CVR-nr.: 38205595

TELEFON: +45 92 446 446

ADRESS: Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde, Danmark

Förbehåll för ändringar

First Drawing förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera regler och villkor som gäller för denna webbplats. Därför ombeds du att löpande hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Vad gör vi med dina personuppgifter? (Läs mer om vår integritetspolicy här)

För att kunna ingå avtal med oss behöver vi följande information: :
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Vi registrerar dina personuppgifter med syftet att kunna leverera produkter till dig.
Personuppgifter registreras hos First Drawing och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas.
När det registreras personuppgifter via vår hemsida ser vi alltid till att det sker med ditt uttryckliga medgivande och att du får exakt information om vilken information som registreras och varför.
Vi lagrar inte kunduppgifter i krypterad form.
Vi överför inte kunduppgifter i krypterad form.
Uppgifter som delas med First Drawing överförs eller säljs inte på något sätt till tredje part och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.
Som registrerad hos First Drawing har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att ta del av uppgifterna som vi registrerar om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och förfrågningar i relation till detta riktas till First Drawing via e-post: info@firstdrawing.com

Länkar

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk